Lek, læring og den viktige voksenrollen

_mg_4913webBarnehageansatte forteller ofte engasjert om alt det barn lærer når de leker, og hvordan lek og læring henger tett, tett sammen. Når barn leker er det ikke «bare» lek. Det er viktig læring for livet!
Barn i lek lærer bl.a. samarbeid, konfliktløsing, selvhevdelse, tilpasning og turtaking. I tillegg lærer de språk, de undrer seg, de finner ut av viktige saker og masse, masse annet. Dette er jeg selvsagt helt enig i. Alle som har tilbrakt tid sammen med barn vet at læring og lek er tett, tett knyttet sammen.

Men, mange års erfaring med barn har også lært meg noe annet. Nemlig det at barn lærer og erfarer i svært ulik grad, og på veldig forskjellig måte, i den tradisjonelle frileken vi finner i barnehagen.


Her er noen eksempler:

  • Barnet som ofte har en ledende rolle i leken lærer noe helt annet om samarbeid enn barnet som sjelden er med å bestemme.
  • Barnet som gjentatte ganger blir oversett av de andre barna i leken, f.eks. når han er uenig, lærer noe annet om konfliktløsning og turtaking enn hun som alle lytter til.
  • Barnet som planlegger og organiserer leken utvikler språket på en annen måte enn barnet som er mer lyttende, og som kanskje heller ikke forstår språket godt nok til å delta verbalt.
  • Barnet som sjelden blir invitert inn i lek bygger en helt annen selvfølelse enn barnet som alltid har mange å leke med.
  • Barnet som har med seg mange spennende erfaringer og ideer inn i leken lærer mer om problemløsning og viktige sammenhenger enn barnet som alltid velger den samme sykkelen eller det samme huskestativet.

Dette betyr at vi må ha kompetente ansatte i barnehagen som virkelig kan lek, og, ikke minst som kan leke. Vi må ha ansatte som følger med på- og følger opp, barna i forskjellige lekesituasjoner, både ute og inne. Vi må ha ansatte som er nær leken, som observerer barna i lek og som deltar aktivt i leken. Vi trenger ansatte som er med i leken for å støtte, styrke og også noen ganger stoppe. Vi må ha ansatte som kan hjelpe barn inn i lek og som kan berike leken når det er naturlig eller nødvendig.