Espira er svært godt rustet for å håndtere en langvarig pandemi

Erfarne styrere, dedikerte ansatte og et solid kriseapparat gjør at Espira mener å være godt forberedt på enda et år preget av korona.

Espiras mange barnehager har i snart to år forholdt seg til inngripende smitteverntiltak, smitte og sykefravær, men har i hele perioden jobbet hardt for å gi barna en så tilnærmet normal hverdag som mulig.

– I motsetning til en enkeltstående barnehage, har vi muligheten til å sette av store ressurser til å bistå våre 107 barnehager i arbeidet med å håndtere pandemien, sier Jens Schei Hansen. Han er Espiras kommunikasjons- og organisasjonsdirektør og har ledet selskapets krisehåndtering i de snart to årene pandemien har preget samfunnet.

Etablerte kriseteam før nedstengningen

Espira etablerte et eget kriseteam allerede flere uker før barnehagene og landet for øvrig ble stengt ned i midten av mars 2020. Teamet overvåket utviklingen og vurderte ulike scenarioer, og da nedstengningen var et faktum, var det allerede etablert et betydelig internt støtteapparat.

– Vi i kriseteamet har i perioder jobbet døgnet rundt for å sikre at barnehagene våre har all den hjelpen de trenger for å kunne drifte så normalt som mulig. Informasjonsbehovet har vært stort, men jeg mener vi har klart å gi våre styrere alt de har trengt og den tryggheten det innebærer, sier Schei Hansen.

Les: Slik jobber kristeamet hos Espira

Se hvordan Espiras kriseteamet jobber:

Var godt forberedt da smitten kom

– Kriseteamet har jo vært uvurderlig for meg når det har vært snakk om å være oppdatert og vite hva jeg skal svare og hvilken informasjon som bør formidles, sier Camilla Hagstrøm, som er styrer i Espira Kløverenga. Barnehagen, som ligger i Årnes, opplevde sitt første smitteutbrudd så sent som i desember 2021. Og selv om det var krevende å håndtere et slikt utbrudd tett oppunder jul, mener styreren at hun var godt forberedt.

 – Selv om vi ikke hadde hatt noen smitte før på slutten av 2021, har vi fulgt de strenge rutinene gjennom hele pandemien. Vi har også aktivt holdt på alt kriseteamet har delt med oss, og da utbruddet kom fikk vi umiddelbar hjelp fra teamets medlemmer, sier Hagstrøm.

 Vil gi barna en normal hverdag

Schei Hansen mener det er kombinasjonen av erfarne styrere, dedikerte ansatte og et solid kriseapparat som gjør at Espira mener å være godt forberedt på enda et år preget av korona.

– Alle våre styrere og ansatte går hver dag på jobb og gjør en betydelig forskjell for barna. De gir barna en så normal hverdag som mulig, mens kanskje mange andre voksne rundt dem er fortvilet og stresset, sier han.

Camilla Hagstrøm er opptatt av at barna i hennes Espira-barnehage skal oppleve det hun kaller en «koronafri sone».

– Her får barn være barn, her leker vi, vi har vennene våre her, vi har de voksne vi er trygge på – vi kan gi den samme omsorgen selv om samfunnet rundt oss kunne vært litt annerledes, sier Hagstrøm.

Les: Slik påvirkes hverdagen i barnehagen av smitteverntiltakene

Helt trygt

Selv om vi opplever en ny stor smittebølge og fremdeles er usikre på hva den såkalte omikronvarianten av viruset kan føre til, kan Schei Hansen berolige de mange som fra høsten av for første gang skal sende barn i barnehage.

– Det er helt trygt å sende barna i barnehage i 2022. Selv om det er en pågående pandemi, er det så mange gode rutiner rundt barnehagehverdagen – og i Espira har vi dyktige folk som ivaretar dette – at det ikke bare er trygt å gå i barnehage, men det er også en så normal barnehagehverdag som mulig.

Les: 7 viktige grep for å hindre smitte i barnehagen