Post Image 1
Tilvenning i koronatid  
14 mai, 2020 [vc_row][vc_column][vc_column_text] Har du barn som skal begynne i barnehage til høsten? Lurer du på hvordan oppstarten blir nå som barnehagedagene er annerledes og de ansatte bruker mye tid på smittevernstiltak? I Espira arbeider alle barnehager etter en standard for tilvenningstiden for å sikre en...

Readmore
Post Image 1
Skolestart i koronatid
30 april, 2020 Gleder du deg til å begynne på skolen? Har du lært noen bokstaver? Hvor mye er 2+2? Spørsmålene til skolestarterne er mange, og omgivelsene er ofte veldig opptatt av overgangen til skolen. Noen ganger mer opptatt av dette enn skolestarteren...

Readmore
Post Image 1
Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid
20 april, 2020 Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften. – Hos oss i Espira vil disse to hensynene hele tiden måtte balanseres godt. Pedagogiske mål...

Readmore
Post Image 1
Syv viktige grep for å hindre smitte i barnehagen
20 april, 2020 I den store fellesdugnaden i kampen mot koronaviruset tar vi flere grep for å hindre smitte i barnehagen. Her er syv av de viktigste. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. De skal...

Readmore