Fagblogg

Kunnskapsbarnehagen Espiras fagblogg skrevet av fag- og innovasjonssjef Pia Paulsrud.

Pia er utdannet førskolelærer fra 1995 og mastergrad i spesialpedagogikk i 2006. Lang erfaring fra barnehage, skole, PP-tjeneste og Utdanningsdirektoratet. Brenner for barn, barnehage og pedagogikk.
Ønsker å være med å skape verdens beste barnehager!

Du kan også følge Pia på Twitter: @pielpa