VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Er du en positiv og entusiastisk voksen?

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Espira Evje barnehage består av tre hus. Hvert hus består av 4 avdelinger. Husene ligger gjerde mot gjerde, noe som innebærer gode muligheter for faglig samarbeid. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, i gangavstand til Sandvika og offentlig kommunikasjon. Vi jobber aktivt med å gi alle barn et godt kvalitativt barnehagetilbud. Vi kan tilby en arbeidsplass med høyt faglig fokus og egen fagpedagog, og vi har månedlig veiledning av alle ansatte. Vi jobber mye med relasjoner med barn og personalet hos oss er varme og omsorgsfulle.

I Espira Evje skal vi gi barna en fantastisk start på livet!

Vi ønsker oss en pedagogisk medarbeider (assistent) 

100% vikariat fra 03.01.2022 til juni 2022 med mulighet for forlengelse

Er du vår nye kollega?

Som pedagogisk medarbeider (assistent) hos oss skal du:

 • bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • vise omsorg for hvert enkelt barn
 • ta initiativ til og delta aktivt i barnas aktiviteter og lek
 • bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i barnehagen

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • entusiastisk og positiv
 • interesse for å jobbe for og med barn
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • løsningsorientert og imøtekommende

Kanskje har du noen skjulte talenter eller interesser som du ønsker å bruke i ditt arbeid med barna? Fortell oss gjerne om disse!

Du har:

 • Fullført videregående skole.
 • Norskkunnskaper tilsvarende skriftlig nivå A2 og muntlig nivå B1.
 • Gjerne erfaring med barnehager eller annet arbeid med barn og unge.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse.

Espira tilbyr:

Vi jobber kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Evje får du mulighet til å være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med SOS-barnebyer.


Tiltredelsesdato:
03.01.2022

Søknadsfrist: 10.12.2021

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
(10) Espira | Facebook

Kontaktpersoner:

Rachel Leonhardsen

Styrer

45287807

rachel.leonhardsen@espira.no

Pedagogisk leder

Espira Marienfryd

Oslo

Søknadsfrist 15.12.21

Barnehagelærer

Espira Skjeraberget

Søknadsfrist 31.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rå

Bergen

Søknadsfrist 15.12.21

Barnehagelærer

Espira Evangtunet

Nes

Søknadsfrist 16.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Marienfryd

Oslo

Søknadsfrist 15.12.21

Barnehagelærer

Espira Kuventræ

Bjørnafjorden

Søknadsfrist 12.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grønnestølen

Bergen

Søknadsfrist 14.12.21

Barnehagelærer

Oslo

Søknadsfrist 07.01.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Oslo

Søknadsfrist 16.12.21

Barnehagelærer

Espira Vedderheia

Kristiansand

Søknadsfrist 12.12.21

Barnehagelærer

Espira Østrem

Karmøy

Søknadsfrist 09.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.12.21

Barnehagelærer

Espira Husebyparken

Farsund

Søknadsfrist 08.12.21

Barnehagelærer

Espira Myraskogen

Arendal

Søknadsfrist 29.12.21

HR rådgiver

Oslo

Søknadsfrist 12.12.21

Lønnsansvarlig

Haugesund

Søknadsfrist 12.12.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.