VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Er du en utforskende og inspirerende pedagog?

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

 

Espira Ulvenvatnet ligger på Os i Bjørnafjorden kommune. Vi har stort fokus på gode relasjoner mellom barn, mellom barn og voksne og mellom de voksne. Vi er organisert i fire aldersblandede grupper og har egen skolespiregruppe for de eldste barna. Vi har et godt arbeidsmiljø! Vi scorer høyt på årlige klimaundersøkelser blant våre ansatte. 

Vi har et uteområde vi er stolte av med bærbusker, gress og kjøkkenhage. Det er mange turmuligheter rundt barnehagen som benyttes flittig. Vi er aktive voksne ute i lek og undring med barna. Det faglige fokuset står høyt i barnehagen og vi er 10 pedagoger som utvikler hverandre - er du vår pedagog nummer 11 ?

I Espira Ulvenvatnet skal vi gi barna en fantastisk start på livet!

Er du vår nye barnehagelærer?

Som barnehagelærer hos oss har du medansvar for:

 • barns trivsel og utvikling
 • pedagogisk utvikling i barnehagen
 • planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet
 • god fordeling av arbeidsoppgaver
 • godt samarbeid med foreldrene
 • godt samarbeid med ulike instanser

Espira tilbyr:
Våre ansatte har gode verktøy for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi jobber også kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Ulvenvatnet får du mulighet til å være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med SOS-barnebyer.

I tillegg du får du:

 • lønn og pensjon etter PBL tariff
 • mulighet for faglig utvikling gjennom kurs
 • mulighet til å bli inspirert av og inspirere andre Espirabarnehager.

Du har følgende:

 • Utdanning som barnehagelærer.
 • Eventuell utdanning fra utland som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
 • Norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 skriftlig og B1 muntlig.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse

Hvem ser vi etter?
Vi ønsker oss en barnehagelærer som er engasjert på barnas vegne. Du liker å samarbeide med andre på tvers og jobbe systematisk. Du er opptatt av kvalitet i barnehagen og ønsker å utvikle deg faglig. I tillegg er du digitalt kompetent og oppdatert, og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø sosialt. 

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe underveis. NB! Vi vurderer kun søknader som kommer inn via vårt søknadsskjema. Vi tar ikke imot søknader på e-post. Kandidater uten relevant utdanning vil ikke behandles.

Tiltredelsesdato: 15.12.2021

Søknadsfrist: 20.10.2021

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
https://www.facebook.com/EspiraUlvenvatnetVelkommen til oss!

Kontaktpersoner:

Katharina Søreide

Styrer

46 74 65 35

styrer.ulvenvatnet@espira.no

Pedagogisk leder

Espira Hollund

Bømlo

Søknadsfrist 10.31.21

Barnehagelærer

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 10.31.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 10.31.21

Barnehagelærer

Espira Lura

Sandnes

Søknadsfrist 10.29.21

Pedagogisk leder

Espira Blakstad

Asker

Søknadsfrist 10.27.21

Barnehagelærer

Espira Eikenga

Lier

Søknadsfrist 10.29.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grønnestølen

Bergen

Søknadsfrist 10.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rubbestadneset

Bømlo

Søknadsfrist 10.25.21

Kjøkkenmedarbeider

Espira Kystad Gård Barnehage AS

Trondheim

Søknadsfrist 10.20.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Ulvenvatnet

Bjørnafjorden

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Tristilbakken

Rælingen

Søknadsfrist 10.20.21

Pedagogisk leder

Espira Bråsteintunet

Haugesund

Søknadsfrist 10.22.21

Barnehagelærer

Espira Skolegata

Indre Østfold

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Sangereidåsen

Lillesand

Søknadsfrist 10.17.21

Barnehagelærer

Espira Krystallveien

Sandnes

Søknadsfrist 10.21.21

Barnehagelærer

Espira Årosfjellet

Asker

Søknadsfrist 10.20.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.