God søvn og hvile for alle barn

En av de viktige omsorgsoppgavene vi i barnehagen har, er å sørge for at barnet ditt får god søvn eller nødvendig hvile i løpet av barnehagedagen.

Når små barn begynner i barnehagen har de med seg ulike rutiner og behov når det gjelder søvn og hvile. I Espira er vi opptatt av å tilpasse rutiner til hvert enkelt barn. Det er vanlig at foreldre uroer seg for hvordan deres barns behov skal ivaretas i barnehagen. Å begynne i barnehage kan utfordre søvnmønsteret hos de minste barna. Noen barn tar overgangen lett, mens hos andre kan det ta litt mer tid å bli vant til alt det nye. Det er viktig at du som forelder kan kjenne deg trygg på at de ansatte i Espiras barnehager arbeider for å sikre gode soverutiner for hvert enkelt barn.

Individuell tilpasning

Espira har barnehager i store deler av Norge. I noen barnehager sover barna ute i vogner, i andre sover barna inne på egne madrasser eller i senger. Uansett skal soving i barnehagen kjennes trygt og godt for barnet. I Espira jobber vi tett med foreldre for å tilpasse oss hvert barns individuelle behov – fordi vi vet at søvn og døgnrytme er en viktig faktor for trivsel og utvikling hos barnet ditt, forteller Styrer Cathrine Munthe Strømmen fra Espira Østrem på Karmøy.

– Våre ansatte jobber aktivt for å ivareta hvert barns unike behov. En god dialog mellom ansatte og foreldre er viktig, forteller Cathrine. Personalets rutiner utarbeidet over mange år gir trygghet og ro som barna trenger, sier Cathrine. For eksempel sover ikke alle barn til samme tid. Kanskje noen har behov for to hvilestunder? Det blir selvfølgelig tatt hensyn til, og tilpasset hvert enkelt barn.

Egne rutiner for sikkerhet

I Espira følger alle barnehager en egen rutine for sove og hvile. Rutinen beskriver for eksempel at hver avdeling skal ha sovevakt som er nær de sovende barna, hele tiden. Om barna sover ute skal personalet være oppmerksomme på temperaturen ute og kle på/av etter værforhold.

Innsikt i barnets søvn

-Alle barn i våre barnehager får loggført sin søvn i vår egen app kalt Spireportalen, slik at du som forelder alltid vet når og hvor mye ditt barn har sovet, forteller Cathrine Munthe Strømmen. Dette er for mange viktig informasjon når ettermiddagen og kvelden skal planlegges i det enkelte hjem.