Vi inviterer til frokostmøte!

Med blikk for kvalitet i barnehagen!

Alle snakker om kvalitet i barnehagen, men hva er egentlig god kvalitet? Og hvorfor er det så viktig? Hvordan oppdager vi kvalitet? Og hvordan jobber vi godt og systematisk med den?

Espira inviterer for tredje år på rad til frokostmøte om dette aktuelle og viktige temaet. For første gang skal frokostmøtet være digitalt, og det betyr at denne gangen kan alle som ønsker det kan bli med!

På årets frokostmøte vil du selvsagt få høre mer om Espiras kvalitetsarbeid, nærmere bestemt om Espira BLIKK, vår metodikk for å følge med på og videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Du vil få innblikk i hvordan metodikken fungerer i praksis, og du vil få kjennskap til hvordan pedagoger kan hjelpe hverandre på tvers av barnehager med å videreutvikle kvalitet. Visste du for eksempel at mange av Espiras styrere blir overrasket over det de ser når de gjør systematiske observasjoner i egen barnehage? Eller at de ansattes rolle i uteleken er svært forskjellig? Dersom du har lyst til å starte med systematiske observasjoner og en mer helhetlig vurderingspraksis vil du få mange gode tips på møtet.

Dersom du er interessert i barnehageutvikling på et overordet nivå er trolig tematikken i møtet perfekt for deg!

I tillegg til innlegg fra Espira er vi veldig glade for at flere dyktige fagpersoner på feltet har sagt ja til å delta på årets frokostmøte:

Monica Seland fra Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) er professor ved seksjon for pedagogikk. Monica vil dele av sine erfaringer og kunnskap om blant annet barnas perspektiv på kvalitet.

Tove Mogstad Slinde fra Kunnskapsdepartementet er seniorrådgiver og prosjektleder for strategiarbeidet “Barnehager mot 2030”. Tove vil fortelle siste nytt fra dette arbeidet.

Ratib Lekhal fra Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, vil delta i samtale med Pia Paulsrud og Mari Fagerheim fra Espira rundt betydningen av datadreven kvalitetsutvikling i barnehagesektoren.

Velkommen til årets viktigste frokostmøte, 31. august 2021, kl. 9-10.

Gå til påmelding