Ny barnehage august 2016 – Espira Gartnerløkka

Espira Gartnerløkka er en 6-avdelings barnehage beliggende på Løren i Oslo, barnehagen ligger i underetasjen av en boligblokk, barnehagen vil gå over to etasjer.

Gartnerløkka.bilde_Vi har 4 voksne pr avdeling, på småbarn vil det være 14 barn og storebarn vil det være 24. Vi vil se an gruppesammensetningen ut i fra hvilken alder som søker plass hos oss, nå i oppstarten.

Barnehagen vil ha eget «forskerrom», muligheter for tumleplass / motorikk rom inne, egen spisedel, med felles storkjøkken og lyse fine lokaler. Innredningen vil være i barnehøyde, med leker tilgjengelig, «rom i rommet» vil være prinsippet i innredningen.

Vi har mål om 50% pedagoger i barnehagen, det vil tilsettes en styrer og en styrerassistent, begge med pedagogisk utdanning.

Uteområdet vårt vil innby til lek og moro, her vil det være gode muligheter for både små og store, akebakke, husker, sykkelløype, lekehus og sandkasse. Vi er opptatt av å skape et godt utemiljø, som kan stimulere barna, både de minste og de største.

Barnehagen vil holde åpent fra kl 7-17, vi vil servere alle måltidene i barnehagen, fullkost, med fokus på gode råvarer og næringsrik mat. Matpenger vil ligge på ca 400 pr måned, da er all mat og drikke inkludert.

Se vår nettside for mer info gartnerlokka.espira.no