Espira-prisen 2015 til Espira Gullhella barnehage

Espira Gullhella barnehage i Asker kommune vant i 2015 Espira-prisen. Prisen deles ut til den barnehagen som har gjennomført det beste pedagogiske tiltaket, sett opp mot rammeplanen.

IMG_1668​Espira Gullhella vant prisen for sitt grundige arbeid med å sette lekens rolle i barnehagene på dagsordenen. Barnehagen har valgt å bruke både teori, kurs, observasjon, diskusjonsgrupper og praksisfortellinger for å nå sitt mål. Hele personalgruppen har vært involvert i prosjektet.

-Juryen var imponert over det grundige arbeidet barnehagen har lagt ned. Det er et solid stykke arbeid de har utført. Og hele prosjektet er godt forankret i rammeplanen, sa jurymedlem Margareth Sandvik, Professor ved Høgskolen i Oslo, i forbindelse med utdelingen.

Øvrige jurymedlemmer var Førsteamanuensis og FoU leder Ellen Beate Sandseter ved Dronning Mauds Minne og Espiras Fag- og innovasjonssjef Pia Paulsrud.

Espira prisen ble delt ut for første gang i 2015, og barnehagen selve prisen er en gavesjekk på kr 10 000,- som barnehagen kan benytte til selvvalgt formål. Prisen ble delt ut under den årlige styrersamlingen for 81 styrere i Espiras barnehager denne uken. Styrer Ann Hege Warnes mottok prisen på vegne av de ansatte i Espira Gullhella.

Espira Gullhella er en seks avdelings barnehage som ligger på Nordre Gullhella i Asker Kommune. Espira Gullhella er en Miljøfyrtårnsertifisert fullkostbarnehage som satser stort på miljøvern og dyrking av egne grønnsaker.