Espira-parken

Les mer om Espira-parken og se bilder her!

Hva er Espira-parken?
Espira-parken er et spesialutrustet realfagsloft hvor barn og ansatte møter realfag på nye måter gjennom spennende aktiviteter og et variert materiell. Vi holder til i Oslo sentrum.

Hvem jobber her?
Her jobber Realfagspedagog Oda Bjerknes, som inspirerer til realfaglig undring og opplevelse.

Hvorfor realfag?
Barn har naturlig interesse for realfag! I møte med realfag stimuleres barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og de får erfaringer med å løse problemer. Barnehagen er første del av utdanningsløpet og har en viktig oppgave i å legge grunnlaget for at barn kan mestre livene sine og delta i fremtidig arbeid og fellesskap i samfunnet.

Hva gjør vi i Espira-parken? 
I Espira-parken tas barnas undring, fantasi og kreativitet på alvor. Hypoteser konstrueres og testes ut. Barna er ekspertene! Barnas nysgjerrighet oppmuntres og stimuleres ved hjelp av godt og tilgjengelig utstyr/materiell, spennende lokaler, samt engasjerte og undrende voksne. Det faglige innholdet i Espira-parken omfatter lek, opplevelser, utforsking og læring innenfor realfag som teknologi, naturvitenskap, forskning, matematikk og konstruksjon.

I Espira-parken er det ikke bare gøy å være barn, det er også lærerikt!

Se flere bilder fra Espira-parken her! Du kan også følge oss på Facebook for inspirasjon og tips til aktiviteter.

Kontakt:
 

Oda Bjerknes
Realfagspedagog Espira-parken
E-post:
oda.bjerknes@espira.no
Tel:+47 454 28 541