Espira overtar barnehagedrift fra Albagruppen

Kunnskapsbarnehagen Espira og Albagruppen er i dag blitt enige om at Espira overtar driften av 5 av Albagruppens barnehager i Norge og Sverige fra og med 1.10.2017.

Pressemelding 22.6.2017

-Vi er meget imponert over de flotte Reggio Emilia inspirerte barnehagene Alba-gruppen har bygget opp både i Norge og Sverige. Når de nå har bestemt seg for å overlate driften til en annen barnehageaktør, er vi stolte og ydmyke over at de valgte Kunnskapsbarnehagen Espira. Vi ser frem til at Alba-barnehagene nå blir en del av Espira-familien, og vi skal gjøre vårt ytterste for å bygge videre på det grunnlaget som er lagt. Vi vet vi får med mange dyktige medarbeidere og ledere på laget. Vi ser også fram til videre samarbeid med Albagruppen, sier Marit Lambrechts, Administrerende direktør i Espira.

-Albagruppen har arbeidet systematisk over tid for å finne en samarbeidspartner i Norge og Sverige, for å kunne håndtere økt vekst knyttet til nyetableringer og overtagelser, ettersom Reggio Emilia pedagogikken vi jobber med stadig blir mer attraktiv i Norden, sier Gaute Amund Ringvold, styreleder i Alba-gruppen.

-Daglig leder Håvard Matberg har bygget opp en Reggio Emilia inspirert kultur i Alba-barnehager gjennom 10 år, og han går nå over til Espira for å bygge videre på det norsk-svenske barnehagekonseptet konseptet i Norge og Sverige, samtidig som Albagruppen får anledning til å fokusere ytterligere på den bygningsrelaterte siden av Reggio Emilia pedagogikken, sier Ringvold.

-Foranledningen for valget av Espira er inntrykket vi har fått av nettverket Espira har knyttet til forskning og akademia generelt, og Espira sitt morselskap og utdanningskonsern AcadeMedia, og vi er også sikre på at kulturen og verdiene de ansatte i Espira og Albagruppen har sammenfaller og vil komme alle barn til gode igjennom det pedagogiske samarbeidet, sier Ringvold.

Espira overtar selve barnehagedriften fra og med 1.10.2017. Albagruppen beholder eierskapet til eiendommene i Norge, og det skal inngås en leieavtale vedrørende dette. Det skal nå gjennomføres en såkalt due diligence før aksjekjøpsavtalen er endelig. Alle ansatte er allerede informert om eierskiftet gjennom egne møter og drøftelsesmøter med de tillitsvalgte. Tariffavtale og øvrige lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte videreføres.

Overtakelsen av drift gjelder følgende barnehager:

Fosslibekken Barnehage

Stjørdal
Kystad Gård Barnehage                    Trondheim
Muruvik Barnehage                           Malvik
Bikupan Förskole                               Östersund, Sverige
Guldkusten Förskole                         Östersund, Sverige


Kunnskapsbarnehagen Espira er en av landets ledende private barnehageaktører med 95 barnehager med ca 9100 barn og ca 2500 ansatte. Espiras hovedsatsningsområder er språk, realfag og bevegelse. Espira er eid av Nordens største utdanningsaktør, AcadeMedia.

Kort om Albagruppen:
Albagruppen ble etablert av Line og Gaute Ringvold i 2007, og består i dag av en rekke ulike selskap, med ca 130 ansatte i Norge og Sverige. Pedagogene i Alba-barnehager jobber også tett med Albagruppen innen markedsområdene velferdsteknologi og eiendom, for å innovere og øke kvaliteten i barnehagene.

Kontaktperson Espira:
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen tlf 95 70 10 82

Kontaktperson Alba-gruppen:
Styreleder Gaute Amund Ringvold: tlf 99 04 63 58