Espira ønsker en forskningsbasert rammeplan for barnehagen

Administrerende direktør Marit Lambrechts i Kunnskapsbarnehagen Espira, som blant annet har bakgrunn som forsker, vil tirsdag 27.10 utfordre statsråd Torbjørn Røe Isaksen på hvordan barnehageforskningen kan gjøres praksisnær og relevant for sektoren.

Pressebilde-Marit_WebNoe av det viktigste er at den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, som er under utarbeidelse blir basert på forskning, sier Lambrechts.

– Rammeplanen er det viktigste styringsverktøyet for barnehagesektoren og her må den viktige kunnskapen som er ervervet gjennom de seneste års forskning tas i bruk slik at den kommer barna i barnehagene til gode, sier Lambrechts.

En av utfordringene i barnehagesektoren er at forskningen som har vært utført har vært lite tilgjengelig for de som jobber ute i barnehagene.

– Min utfordring til Kunnskapsministeren er blant annet at han må bidra til at forskningen blir sammenfattet og gjort tilgjengelig på barnehagelærerstudiene og ute i barnehagene, bl.a. gjennom en forskningsbasert rammeplan. Først da tar vi et stort skritt mot en kunnskapsbasert barnehagesektor, sier Lambrechts.