Espira med i Regjeringens ekspertgruppe

Pia_Paulsrud_WebPia Paulsrud, Fag- og Kvalitetsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira er utnevnt som medlem av Regjeringens ekspertgruppe som skal bidra at barn og unge som trenger det, får ekstra hjelp i barnehage og skole.

– Jeg er glad og stolt over å få være med i denne ekspertgruppen. Det er et veldig viktig fagfelt ekspertgruppen skal jobbe med, nemlig barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Jeg gleder meg til å få være med på dette spennende arbeidet, og til å representere barnehagefeltet. Jeg håper gruppens arbeid kan være med å bidra til økt kvalitet og økt inkludering i både barnehage og skole, sier Pia Paulsrud.

Pia Paulsrud er den eneste fra barnehagesektoren i ekspertgruppen.

– Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, får tilbud av høy kvalitet. Alle barn og unge skal være en del av et inkluderende barnehage- og skolemiljø, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Eskpertgruppen skal levere sin rapport i slutten av mars 2018.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.