Espira har den mest populære barnehagen i Bergen!

Ragnhild
Styrer Ragnhild Short
Når fristen for å søke barnehageplass nå har gått ut, viser tallene fra Bergen Kommune at Espira Ulsetskogen er den barnehagen som flest søkere ønsker for sitt barn. En annen Espira-barnehage, Espira Rå kom også blant topp-4 over de mest populære barnehagene.

 

Styrer Ragnhild Short i Espira Ulsetskogen trekker fram det arbeidet som hennes ansatte nedlegger som den viktigste årsaken til den gledelige meldingen. Og da ikke minst, arbeidet med områder som Espira satser spesielt på, som innbefatter både språk, lek og vennskap. Short trekker også fram samarbeidet med Forskerfabrikken samt Espiras fokus på mat og ernæring til de aktive barnehagebarna, når det gjelder hva hun tror har vært viktig for søkerne.

«Det er gledelig å se at satsing på kvalitet blir lagt merke til. De ansatte i Espiras barnehager jobber systematisk, helhetlig og godt hver dag for å gi hvert enkelt barn en best mulig barnehagehverdag», sier Pia Paulsrud, Fag- og Kvalitetsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira.

Valg av barnehage handler mye om å gi barnet en best mulig start på livet, samt et godt grunnlag for videre utvikling. Vi i Espira mener at en god barnehage, med et godt pedagogisk tilbud, vil gi barnet ditt en slik god start, og samtidig være en god investering i barnets framtid.

Forskning viser nemlig at barnehagens betydning kan være stor når det gjelder videre utdanning og senere arbeidsliv. Derfor er valg av barnehage et valg for livet!

Espira Ulsetskogen
Espira Ulsetskogen