Espira-barnehagene får Delta-avtale

Fagforeningen Delta og barnehageselskapet Espira-gruppen har inngått samarbeidsavtale.

Espira har i dag 95 barnehager med 9.000 barn og 2.500 ansatte.

– For oss er det viktig å ha et konstruktivt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og de ansattes representanter. Vi er derfor svært glade for at vi har blitt enig med Delta om en særavtale i bedriften. Jeg opplever Delta som en sterk arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av sine medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, men også at bedriftene som medlemmene jobber i, skal ha forutsigbare rammevilkår. Vi tror og håper at særavtalen gir et godt grunnlag for et konstruktivt samarbeid til nytte for begge parter, sier Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Delta er også svært fornøyd med å få på plass en avtale.

delta_logo_fb.png– Våre medlemmer har etterspurt dette. Vi får nå større mulighet for medvirkning og medbestemmelse i konsernet. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Espira, som er en stor, viktig og seriøs aktør innen barnehagedrift i Norge. Delta er opptatt av at offentlig og privat sektor på hver sin måte bidrar til å skape en bærekraftig samfunnsøkonomi og levedyktige lokalsamfunn, sier Trond Ellefsen, 2. nestleder i Delta, som er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

 Særavtalen mellom Delta og Espira innebærer at det etableres et partsforhold i bedriften og at det velges en hovedtillitsvalgt for Delta.  Espira er medlem av Private Barnehagers Landsforbund og særavtalen bygger på tariffavtalen som er inngått mellom partene.