Espira åpnet ny barnehage

Espira åpnet ny barnehage

Torsdag 10.oktober var det offisiell åpning av Espira Sangereidåsen i Lillesand, som blir en styrking av Espira sitt cluster av barnehager i Sør- Norge. Ordfører Arne Thomassen var til stede og klippet snoren.

-Det er et svært kompetent team med stor forståelse av den nordiske barnehagemodellen, for byggmessig å videreutvikle pedagogiske inne- og utemiljøer, som står bak prosjektet. Denne gangen har de tatt steget enda et steg lenger med tanke på å benytte naturmaterialer i opparbeidelsen av uteområdet.  Vi er veldig stolte over å ha en arkitekt med på laget som har reist jorden rundt for å studere barnehagebygg, med tanke på optimal tilrettelegging for barn, sier Espiras administrerende direktør Marit Lambrechts.

Espira er svært opptatt av kontinuerlig konseptmessig videreutvikling, og deltar i et forskningsprosjekt «EnCompetence» som har fokus på gode pedagogiske inne- og utemiljø.

Prosjektet EnCompetence er et samarbeidsprosjekt mellom Dronning Mauds Minne Høgskole, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune. Det er finansiert av NFR gjennom programmet FINNUT (samt egenandel fra partnerne), og gjennomføres fra 1. august 2017 til 31. juli 2020.

Forskerne ser på hvordan barna bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Det er stort behov for forskning og mer kompetanse om dette feltet, og også om hvordan vi kan videreutvikle det fysiske miljøet til det beste for barna. Espira er opptatt av gode inne- og utemiljøer for barn og er spente på hvordan vi kan bruke det vi lærer til å utvikle disse videre.

Espira har med tre veldig ulike barnehager i prosjektet. I hver av disse er en av pedagogene frikjøpt noe tid til å være medforskere i prosjektet. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom praksisfeltet og forskning bidrar til kompetanseheving og utvikling som kommer både barnehagesektoren og akademia til gode.

Se bilder fra barnehagen og åpningen her!