En trygg oppstart i barnehagen

Mange foreldre er spente og litt urolige når det nå nærmer seg tid for barnehagestart. Det er helt naturlig!

Av Mari Fagerheim, Fag- og utviklingssjef i Espira.

Når et barn begynner i barnehagen kan det være første gangen foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at personalet i barnehagen og dere som foreldre sammen sørger for en god tilvenningstid for barnet. At barnet og dere som foreldre trives i barnehagehverdagen er i stor grad avhengig av at barnet får en god oppstart. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er det vektlagt at barnehagen, i samarbeid med foreldrene, skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

Oppstarten i barnehagen skal tilpasses barnet

I rammeplanen står det også at barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Det betyr at det er barnets behov som skal få styre tilvenningstiden. Det er viktig, fordi alle barn er ulike. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, foreldrenes reaksjoner og hvordan barnet blir møtt av de ansatte i barnehagen.

 For at barn skal ha mulighet til å etablere trygge og nære relasjoner i barnehagen må personalet og foreldre legge til rette for tid og ro i tilvenningsfasen. Tilvenningsperioden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen alene uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er tilstede.

Av barnehagen bør du kunne forvente at:

 • du får tidig og god informasjon om oppstarten
 • du får tilbud om en oppstartsamtale
 • du får en kontaktperson som tar imot barnet og deg som forelder og som er din kontakt i tilvenningsperioden
 • personalet er interessert i og bruker tid på å bli kjent med ditt barn
 • personalet tilpasser rutiner og organiserer tid og rom etter ditt barns behov
 • personalet er sensitive mot ditt barns behov, anerkjenner barnets følelser og gir den støtten og trøsten det trenger
 • personalet er imøtekommende
 • personalet sørger for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter
 • personalet snakker med deg underveis om hvordan det går og hvordan barnet ditt har det

Dette kan du gjøre som forelder:

 • Sette av nok tid til oppstarten i barnehage. Det kan være lurt å sette av inntil 5 dager.
 • Den kan også være lurt å planlegge for at barnet kan ha litt kortere dager de første ukene etter oppstart
 • Hjelp barnehagen å bli kjent med barnet ditt! Fortell barnehagen om hva barnet ditt liker, hvordan livet har sett ut til nå, og hvilke interesser, vaner, rutiner og behov det har.
 • Ta deg tid til å bli kjent med personalet.
 • Vær sammen med barnet i barnehagen og delta i barnehagens aktiviteter dersom barnehagen ønsker at du gjør det. Selv om ditt barn tilsynelatende er trygg i barnehagen etter kort tid er det likevel mye nytt for barnet og det er godt for barnet å kunne dele dette med sine nærmeste omsorgspersoner.
 • Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten tryggere for barnet. Derfor kan det være godt for barna om dere tar med dere noe kjent; for eksempel bilder av familien, et kosedyr eller lignende.
 • Det kan være vanskelig å gå fra barnet på morgenen. Lag en plan for avskjeden sammen med personalet og følg denne.
 • Anerkjenn barnets følelser samtidig som du viser barnet at du er trygg på at barnet vil få en fin dag.
 • Sørg for at barnet har tilstrekkelig klær og utstyr med til barnehagen.

Hør podkast om tilvenningstiden

En god og trygg tilvenningsperiode er avgjørende for at både barn og foreldre skal oppleve barnehagestarten på en positiv måte. Ofte hører det med noen tårer og en god dose savn, men heldigvis også mange nye opplevelser og enda flere mennesker å bli glad i! I denne podkasten kan du høre fag og kvalitetsdirektør i Espira, Pia Paulsrud snakke med de dyktige pedagogene Linn Camilla Jahren fra Espira Kløverenga og Tone Mila fra Espira Grefsen stasjon om den viktige og spennende tilvenningstiden.