Derfor skal du velge fullkostbarnehage for barnet ditt

I Espiras barnehager får barna alle måltider servert i barnehagen.

For barnet betyr dette variert, spennende og god mat flere ganger om dagen. For deg som forelder betyr det i tillegg at du ikke trenger å tenke på å planlegge eller lage matpakke. Barns helse, trivsel og utvikling er avhengig av et variert og godt kosthold. Måltidene i barnehagen er en god arena for sosialt samspill og gode samtaler.  Vi er opptatt av at barna skal få god tid til utforskning og utprøving av forskjellig mat og forskjellige smaker. Alle Espirabarnehager er fullkostbarnehager.

Matglede

Espira ønsker å gi barn i våre barnehager et positivt forhold til mat. Gode holdninger bygges når barna er små. Vi ønsker å la barna få god tid under måltidene, og vi oppfordrer til å prøve nye smaker og matvarer. Det er spennende å klemme på og smake på alle råvarer for å bli kjent med farge, lukt, konsistens og smak. På den måten blir de små kjent med smakene over tid, og de får mulighet til å oppdage hva de selv foretrekker.

Sosialt fellesskap

I Espira får barna jevnlig være med å lage maten. Det er spennende og lærerikt å få være med på matlaging, også for de yngste. Under selve måltidet sitter barna sammen med andre barn og voksne, og det legges opp til at måltidene skal bære preg av hygge og samvær. Ofte blir barna inspirert til å prøve nye smaker når andre barn gjør det samme. Vi ser at dette kan gi barna selvtillit til å utforske videre på egenhånd. Det er viktig for oss er at alle barn skal få et godt forhold til mat og måltid.

I Espira følger vi naturligvis Rammeplan for barnehagens innhold sine føringer for mat- og måltid i barnehagen, samt Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltid i barnehagen.

Vi heier på det lekende barnet med masse overskudd. Vi vil ha barn som har overskudd til å leke, lære, utforske og mestre nye ting hver eneste dag. Derfor har vi innført fullkost i våre barnehager.