Byggestart i Zimbabwe

Som kjent skal Espira finansiere byggingen av en barnehage i Zimbabwe i samarbeid med SOS Barnebyer. Rett før sommeren ble entreprenør valgt og i juli startet byggearbeidene for fullt.

Etter planen skal bygget være ferdig i slutten av september og i løpet av oktober blir selve driften satt i gang. Da får 140 barn fra Maizelands, som er et av de mest fattige områdene i Zimbabwe, en ny hverdag. Mange av de foreldreløse og i barnehagen vil mange av de få servert dagens eneste varme måltid.

Dette prosjektet realiseres på grunn av den fantastiske innsatsen Espiras barnehager gjør med å samle inn penger.

SOS Barnebyer skal holde oss orientert om fremdrift i prosjektet og vi vil sende ut bilder underveis.

Byggestart ZImbabwe
Foto: SOS Barnebyer