Bolig-/eiendomsutvikler

Kan vi være din samarbeidspartner?

Espira har lang erfaring med bygging og etablering av barnehager, og vi får gode tilbakemeldinger på vår gjennomføringsevne. Vi sørger for at barnehagen er ferdig på riktig dato og til riktig kvalitet, slik at boligprosjektet får nødvendige brukstillatelser og ferdigattester. Barnehagene blir utviklet i samarbeid med ledende arkitekter innen sektoren og ikke minst sammen med vår driftsavdeling som har lang erfaring med å drifte ulike barnehager. Espira bygger barnehager som er tilrettelagt i forhold til det pedagogiske konseptet, og vi er bevisste på å få en form og et uttrykk på bygget som gjør at det blir en naturlig del av omgivelsene.

Vi har også stort fokus på å lage spennende uteområder som blir tilrettelagt for variert lek og utfordring. Utenom åpningstiden i barnehagen kan uteområdet brukes av alle.
Les mer i vår prosjektoversikt HER

Referanser – nybygg

Espira Tristilbakken

Barnehagen har 6 avdelinger og ligger på Hektneråsen i Rælingen kommune. Espira Tristilbakken har flere gruppe- og oppholdsrom og store åpne fellesarealer og eget kjøkkenet tilrettelagt for barns medvirkning i matlagingen.

 

 

Espira Nykirke

Barnehagen har 3 avdelinger og ligger i Sletterødåsen i Horten kommune med korte avstander til skog, idrettsplass, butikk og kollektivtransport. Hjertet i barnehagen er kjøkkenet og fellesrommet hvor barna møtes til måltider, lek og aktiviteter.

 

 

Espira Baggerødbanen

Barnehagen har 8 avdelinger og ligger på gamle Baggerødbanen sentralt i Horten.  Barnehagetomta er stor og romslig og gir mange spennende muligheter for små og store. Barnehagen har et stort og moderne kjøkken med egen kokk.

 

 

Espira Oreid

Barnehagen har 4 avdelinger og ligger på Øberg i Halden kommune helt inntil skogkanten, noe som gir flotte tur- og naturopplevelser. Vårt proffe kjøkken gir gode muligheter til å lage variert og sunn mat.

 

 

Referanser – barnehager i nye boligprosjekter

En stadig større andel av våre nybyggingsprosjekter er samarbeidsprosjekter med boligutviklere, der barnehagen etableres enten som en integrert seksjon i en større bygningsmasse eller som et frittliggende bygg i tett samspill med omkringliggende boliger.

Vi ønsker primært å trekke fram våre barnehager i Oslo. Vi ønsker å understreke at alle barnehagene våre i Oslo er åpnet iht våre egne planer og iht avtaler gjort med utbygger og kommunen.

Espira Torshovdalen

Barnehagen har 4 avdelinger og ligger øverst i Torshovdalen i bydel Sagene. Prosjektet vant Statens byggeskikkpris for 2015 og barnehagen får stadig henvendelser fra arkitekter og eiendomsaktører som ønsker å se både ute og inne.

 

 

Espira Spirea

Barnehagen har 4 avdelinger og ligger i utkanten av Spirea Park på Løren i bydel Bjerke. Den er integrert i en boligblokk og går over to plan, hvor øverste etasje utgjør personalavdelingen og underetasjen består av avdelinger.

 

 

Espira Marienfryd

Barnehagen har 6 avdelinger og ligger øverst i bydel Grünerløkka. Den bestod opprinnelig av to prosjekter på hver sin side av Hovinbekken, begge i første etasje av en boligblokk. Barnehagen drives som en virksomhet.

 

 

Espira Gartnerløkka

Barnehagen har 6 avdelinger og er en del av OBOS og Veidekkes spennende boligprosjekt Gartnerløkka på Løren. Den går over to plan, med to avdelinger i underetasjen og fire avdelinger samt personalavdeling i første etasjen.

 

 

Espira Grefsen stasjon

Barnehagen har 8 avdelinger og ligger i bydel Sagene  i et frittliggende bygg,  men med strenge føringer i forhold til omkringliggende boligprosjekt. Barnehagen har eget «forskerrom», et romslig motorikkrom inne, egen spisedel, med felles kjøkken og lyse fine lokaler.