Bli en Espira-barnehage

COVER_Bli med
Møt fremtiden med et solid lag i ryggen!

Sirkel BLIMEDEspira foretar oppkjøp og driftsovertakelser av etablerte barnehager. Vedlikehold og drift av barnehagen vil da skje etter gjeldende forskrifter og regler uten å være avhengig av foreldrenes dugnadsinnsats, eller annet frivilligbasert arbeid. Vi er PBL-medlem, noe som innebærer at vi har gode tariff- og pensjonsordninger. Espira har en administrasjon med en rekke spesialister innen fag, personal, økonomi, lønn, vedlikehold etc som sikrer at du kan ha full fokus på det pedagogiske samspillet mellom de voksne og barna i barnehagen . Vi er stolte av at våre barnehager er en attraktiv arbeidsplass, og at personer med solid faglig tyngde gjerne vil jobbe hos oss.

En invitasjon fra oss om å overta driftsansvaret krever selvsagt nøye overveielser, diskusjoner og analyser. Det å overlate driften av barnehagen til andre, er en prosess som vil involvere alle barnehagens aktører- de ansatte, foreldrene og ikke minst barna.

Dersom dere er en foreldredrevet barnehage tilbyr vi å overta barnehagen med gjeld og andre forpliktelser. Foreldrene får andelsinnskuddet tilbake og et eventuelt oppspart overskudd kan brukes til formål som kommer hele barnehagen til gode.

Eier du en barnehage som er organisert som et AS, så er vi opptatt av at du skal oppleve en ryddig prosess og at den innsatsen du har lagt ned over flere år, skal bli godtgjort på en ordentlig måte.

Ved å overlate ansvaret til oss er det vi som tar ansvar for offentlige tilskudd, økonomi og administrasjon. Det er vi som sørger for opplæring og kvalitetssikring av de ansatte og barnehagens drift. Det er vi som sørger for oppgradering av barnehagen og alle vedlikeholdsoppgavene.


Etablere barnehage?

Enten dere har valgt å sette av arealer til en barnehage i det nye boligfeltet eller boligprosjektet dere skal opparbeide, eller kommunen krever at det skal bygges og drives barnehage som en del av prosjektet kan vi være den partneren dere leter etter.

Espira Karmsund
Espira Karmsund

Espira har lang erfaring med bygging og etablering av nye barnehager og vi får gode tilbakemeldinger på vår gjennomføringsevne. Vi sørger for at barnehagen er ferdig på riktig dato og til riktig kvalitet, slik at boligprosjektet får nødvendige brukstillatelser og ferdigattester. Barnehagene blir utviklet i samarbeid med ledende arkitekter innen sektoren og ikke minst sammen med vår driftsavdeling som har lang erfaring med å drifte ulike barnehager. Espira bygger barnehager som er tilrettelagt i forhold til det pedagogiske konseptet, og vi er bevisste på å få en form og et uttrykk på bygget som gjør at det blir en naturlig del av omgivelsene.

 

Vi er din samarbeidspartner

Espira har gode erfaringer med å bygge barnehager hvor det er muligheter for flerbruk, der en del kan brukes av velforeninger og sameier. Vi har også stort fokus på å lage spennende uteområder som blir tilrettelagt for variert lek og utfordring. Utenom åpningstiden i barnehagen kan uteområdet brukes av alle.

Adkomst, uteområdet og bygget generelt blir prosjektert og utformet i tråd med gjeldende regelverk (Barnehageloven, Plan- og bygningsloven, Forskrift om miljørettet helsevern mv. Med universell utforming blir alle brukergrupper blir godt ivaretatt.

GrefsenStasjon03
Espira Grefsen Stasjon under oppføring

Espira får gode tilbakemeldinger for sin gjennomføringsevne, og er kjent for å være en god samarbeidspartner. Vi har ansatte med lang erfaring både fra prosessen med regulering, byggesaksbehandling og ikke minst bygging av barnehager. Vi er opptatt av å benytte seriøse leverandører, og legger stor vekt på kvalitet og gjennomføringsevne.

Espira har en egen driftsavdeling som tidlig blir koblet inn for å planlegge oppstarten av nye barnehager. Avdelingen tar også ansvaret for at overgangen skal bli så god som mulig for eksisterende barnehager som har valgt å bli en del av Espira.

De ansatte i vår driftsavdeling har alle lang fartstid fra barnehagesektoren. Det er driftsavdelingen som ansetter styrer og sammen med styrer barnehagens øvrige personell. Driftsavdelingen holder også kontakt med kommunen i forbindelse med opptak. Det er også den samme avdelingen som sørger for opplæring og implementering av våre driftssystemer.

Kontakt oss