Barnehagen i Zimbabwe

Kunnskapsbarnehagen Espira har som kjent inngått en Bedriftsavtale med SOS Barnebyer der vi forplikter oss til å finansiere bygging og drift av en barnehage for 140 barn i Maizeland i Zimbabwe.

Dessverre er byggestart blitt forsinket flere ganger, dels på grunn av at man måtte bytte tomt fra der barnehagen opprinnelig skulle bygges og dels på grunn av at denne delen av Zimbabwe i flere måneder har vært rammet av flom og andre ekstreme værforhold. Det har medført at SOS Barnebyer i Zimbabwe har måttet prioritere reparasjoner av bygg som er blitt ødelagt av flom fremfor å starte nye byggeprosjekter.

-Forsinkelsen er beklagelig, men ikke noe verken SOS Barnebyer eller andre kan klandres for, vi har tvert i mot mottatt god og oppdatert informasjon om forsinkelsene, og årsakene til disse, sier Jens Schei Hansen Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Status nå er at det nærmer seg byggestart. Lokale entreprenører hadde frist 14. mai for å levere inn sine tilbud og selve byggestarten er nå berammet til å skje i første halvdel av juni måned. Barnehagen vi stå ferdig høsten 2015.

I Maizelandområdet hvor barnehagen skal stå er en høy prosentandel av befolkningen smittet av hiv/aids. Svært få får medisinsk hjelp. Som en konsekvens av dette sprer virussykdommen seg raskt, en økende andel av befolkningen dør i ung alder og tallet på foreldreløse barn vokser. Mange av barna vokser opp hos besteforeldre. Det er særdeles viktig at disse barna får barnehage og skole da de skal bygge landet sitt videre.

Barnehagen skal ligge her, i nærheten av barneskolen. Foto: Kaja Means

Den nye barnehagen vil skape store positive ringvirkninger i området. I barnehagen får de trygghet og omsorg mens foreldrene/besteforeldre er i inntektsskapende arbeid. Barna får også god og næringsrik mat i barnehagen, og for de verst stilte er dette kanskje dagens eneste varmt måltid.