Barnehagen i Zimbabwe

IMG_2535
Foto: SOS-Barnebyer

Byggingen av barnehagen Espira skal drifte sammen med SOS Barnebyer i Zimbabwe er nå kommet godt i gang. Barnehagen skal åpnes i januar 2016.

Kunnskapsbarnehagen Espira har inngått en avtale med SOS Barnebyer som gjør oss til en av deres bedriftspartnere. Finansieringen av driften skjer ved at drøyt 70 av Espiras 81 barnehager har sagt ja til å være med å samle inn penger til dette prosjektet som vil gi 140 barn i Maizeland, Zimbabwe en god start i livet ved at de får plass i barnehagen. Mange av barna er foreldreløse og lever i dyp fattigdom. En barnehageplass bidrar til at de får en trygg barndom og at de er godt forberedt til skolestart når den tid kommer.

I Maizelandområdet hvor barnehagen skal stå er en høy prosentandel av befolkningen smittet av hiv/aids. Svært få får medisinsk hjelp. Som en konsekvens av dette sprer virussykdommen seg raskt, en økende andel av befolkningen dør i ung alder og tallet på foreldreløse barn vokser. Mange av barna vokser opp hos besteforeldre. Det er særdeles viktig at disse barna får barnehage og skole da de skal bygge dette landet videre. Den nye barnehagen vil skape store positive ringvirkninger i området. I barnehagen får de trygghet og omsorg mens de foresatte er i inntektsskapende arbeid. Barna får også god og næringsrik mat i barnehagen, og for de verst stilte er dette kanskje dagens eneste varmmåltid.

Byggeprosessen
Selve byggestart har dessverre blitt forsinket flere ganger. Men nå i sommer var alt klart og byggingen startet i månedsskiftet juli/august. Som bildene viser er byggingen kommet godt i gang og vi mottar jevnlig rapporter fra SOS Barnebyer om at prosessen holder tidsskjemaet slik at barnehagen kan åpnes i januar 2016.

Espiras bidrag
Realiseringen av barnehagen skjer ved hjelp av ivrige barn og ansatte i Espira. Og ikke minst på grunn av barnas foreldre. Kreativiteten er stor når det gjelder å samle inn midler. Flere barnehager har hatt loddsalg, konserter, salg av kaker og saft og en rekke andre tiltak for å samle inn penger til prosjektet. Vi ser at merkedager som FN-dagen og avslutninger før jul og sommer benyttes flittig til å samle inn midler. I tillegg ser vi at mange av barnehagene benytter seg av materiell fra SOS Barnebyer i det daglige arbeidet i barnehagen slik at barna får en god forståelse av at de hjelper barn i et annet land til å få et bedre liv.

Foto: SOS-Barnebyer
Foto: SOS-Barnebyer

Espiras avtale med SOS Barnebyer
Espira har inngått en avtale om å være Bedriftspartner til SOS Barnebyer. Dette innebærer at vi støtter vårt eget prosjekt, som altså er barnehagen i Zimbabwe. I denne avtalen er det også lagt til rette for hospitering over landegrensene når barnehagen er i drift, altså at ansatte fra barnehagen i Zimbabwe kan komme å arbeide i en Espira-barnehage en kort periode og at Espira-ansatte kan arbeide tilsvarende periode i barnehagen i Zimbabwe. Vi har tro på at vi har mye å lære av hverandre. Slik utveskling vil skje i tett samarbeid med SOS Barnebyer.

Espira har forpliktet seg til å finansiere drift av barnehagen i Zimbabwe i minimum tre år. Vi har sagt ja til å samle inn 450 000 kroner pr år, som er kostnaden for å drifte barnehagen. Alle innsamlede midler går uavkortet til dette prosjektet.

I linken nedenfor kan du også lese om hva Ayanda Mboneli, utdanningsrådgiver i SOS-barnebyer Zimbabwe, snakket om på Oslo Education Summit 7. juli i år. Hun påpekte hvordan god omsorg er grunnleggende for at barn skal få fullt utbytte av utdanning.

http://www.sos-barnebyer.no/nyheter-og-presse/-frarovet-skolegang

-Vi takker alle barn, ansatte og foresatte som bidrar til å realisere Espiras barnehageprosjekt som gir 140 barn i Zimbabwe en bedre barndom!
Marit Lambrechts, administrerende direktør i Kunnskapsbarnehagen Espira

 

Foto: flagpedia.net

Fakta Zimbabwe:

Hovedstad: Harare
Antall innbyggere: 13,7 millioner (2014)
Offisielle språk: Engelsk, Shona

Sosiale forhold:

  • Hiv-og aidsrate for befolkningen mellom 15–49 år: 14,3%
  • Forventet levealder: 55,6 år
  • Årlig befolkningsvekst: 4,3 %
  • Spedbarnsdødelighet: 56 per 1000 levendefødte
  • Barnedødelighet blant barn under 5 år: 90 per 1000 levendefødte
  • Antall foreldreløse barn: 1,2 millioner

Analfabetisme blant befolkningen over 15 år: 16,4 %