Barn + Bøker = Sant

_MG_4584

Av Pia Paulsrud, Fag- og Kvalitetsdirektør, Kunnskapsbarnehagen EspiraHvorfor er det egentlig så bra å lese for og med barn? Og er det virkelig sånn at antall bøker i bokhylla er avgjørende for skoleferdigheter og utdanning?

For å ta det siste først. Ja, det er flere forskningsstudier som viser sammenheng mellom antall bøker i bokhylla og skoleprestasjoner, utdanning og faktisk også lønn som voksen. Men, det er jo ikke sånn at bare man setter noen bøker i bokhylla så skjer det magi. Det hele bygger trolig heller på at mennesker med mange bøker i bokhylla generelt har høyere utdanningsnivå, økonomi og/eller kulturell kapital.

Uansett, barnebøker i bokhylla er bra for barn, særlig når de brukes aktivt og på en god måte! Og de kan selvsagt lånes helt gratis på biblioteket!

Som voksen kan du lese for barn eller du kan lese med barn. Når du leser for barn er det forventet at barna skal lytte mens du leser teksten. Når du leser med barn inviterer du til samtaler underveis i lesestunden, og du tar innspill fra barna imot på en positiv måte. Mye tyder på at begge lesemåter er bra og gir store opplevelser og glede, men at det er særlig utviklende for barns språk og kognitive ferdigheter at du leser sammen med dem. Altså at du tar positivt imot innspill, og ikke minst at du inviterer til samtaler underveis i lesingen. For noen er dette veldig uvant, de er vant til at lesing skal foregå mer enveis. Da kan det være lurt å øve seg på å invitere barna inn i samtaler både før, underveis og etter lesestunden. Husk at alt er lov, og ofte oppstår de beste og mest utviklende samtalene når man er åpen for assosiasjoner, tanker og følelser.

Tre tips til bøker som kan inspirere til gode samtaler:

1-2 åringen: «Min første pekebok om kroppen». Her er det masse fine fotografier som kan inspirere til gode samtaler om den spennende kroppen.

3-4 åringen: «Lillesøster på legevakten». Lillesøsterbøkene gir fantastiske muligheter for gode samtaler med barna. Hvem har vært hos lege eller på legevakt? Hvem har skadet seg? Hvorfor gråter lillesøster? Hvem av barna gråter når de slår seg?

5-6 åringen: «Odd er et egg». For de eldre barnehagebarna kan det være fint å lese bøker som er mer fantasipreget. Denne boka gir muligheter for gode samtaler om å føle seg annerledes enn alle andre.