Post Image 1
Espira satser på språk
18 august, 2020 [vc_row][vc_column][vc_column_text] Barnehagestart er en stor hendelse i livet for både barn og foreldre. Barnet deres kommer gradvis til å utvide sin verden og bli kjent med mange nye barn og ansatte. Mange av dere har kanskje vært spente på hvordan...

Readmore
Post Image 1
Tilvenning i koronatid  
10 august, 2020 Har du barn som skal begynne i barnehage? Lurer du på hvordan oppstarten blir med tanke på smittevernstiltak i forbindelse med korona? I Espira arbeider alle barnehager etter en standard for tilvenningstiden for å sikre en trygg og god start...

Readmore
Post Image 1
Skolestart i koronatid
30 april, 2020 Gleder du deg til å begynne på skolen? Har du lært noen bokstaver? Hvor mye er 2+2? Spørsmålene til skolestarterne er mange, og omgivelsene er ofte veldig opptatt av overgangen til skolen. Noen ganger mer opptatt av dette enn skolestarteren...

Readmore
Post Image 1
Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid
20 april, 2020 Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften. – Hos oss i Espira vil disse to hensynene hele tiden måtte balanseres godt. Pedagogiske mål...

Readmore