Drømmefestival i Espira Kuventræ

Solen skinte da Espira Kuventræ i Os arrangerte festival i barnehagen for 11. år på rad.

Av Vibeke Vevatne, Espira Kuventræ og Elma Mustajbegovic, Espira

Foreldre, søsken og besteforeldre ble invitert til å delta på festival den 28. mai. Hele 10. av gangene har de vært heldige med sol, -det blir alltid fint vær, sier Vibeche Vevatne, pedagogisk leder i Espira Kuventræ, som også sitter i festivalkomiteen.

Formålet med festivalen er å samle inn penger til barnehagen i Zimbabwe som Espira har bygget og drifter sammen med SOS-barnebyer. Tidligere har Espira Kuventræ samlet inn penger til Forut, men ettersom Espira sentralt ble hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer i fjor, falt det naturlig at de fra i år samler inn penger til dette. -Det skal være en festival alle skal ha råd til å delta på, sier Vibeche.

«Elefanten Ellie»

Barna engasjeres
I forkant av festivalen fikk barna se på bilder, synge sanger og høre om en litt annerledes barnehagehverdag enn den vi er vant til her i Norge. Barna har sammen med de voksne undret seg over likheter og ulikheter fra en barnehage i Norge og i Zimbabwe. Barnehagen har også hatt besøk av elefanten Ellie som har lært barn og ansatte litt om Afrika, og Ellie har vært med på turer og samlinger for å lære litt om Norge.

–Ellie er en liten bamse som vi har kjøpt inn og bruker som en konkret. Den får plass i en lomme slik at den lett kan tas med på tur og ha med i samlinger. Vi ønsket å bruke et afrikansk dyr, det blir lett håndgripelig for de yngste barna. Det er også brukt mye plakater/bilder i temaarbeidet for å engasjere. For oss er det viktig å skape nysgjerrighet og toleranse fremfor stakkarsliggjøring, forteller Vibeche Vevatne.

Lav terskel – stor giverglede
Førskolebarna i barnehagen stod for selve åpningen med sang og snorklipping. Svampekast, fiskedam, lodd- og matsalg og aktiviteter som ringspill og «kaste på boks» var noen av innsamlingsaktivitetene. Ulike produkter som barna hadde laget på forhånd var også til salgs, men her har deltakerne selv bestemt prisen når de har kjøpt noe. Dette gjør at det er lavere terskel for å kunne bidra, og på denne måten kan de aller fleste bidra med litt.

Den populære spirebamsen, Espiras maskot «Spire», var selvsagt også på besøk i løpet av ettermiddagen da det var salg av is. Totalt ble det samlet inn 49.332 kroner til barnehagen i Zimbabwe, og barn og ansatte i Espira Kuventræ kunne dra hjem med god samvittighet etter enda en fantastisk festival. –Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med barnehagen i Zimbabwe, avslutter Vevatne.

Se bilder fra festivalen her!
Foto: Espira Kuventræ